Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên

Melancholy

A lot of people, once missed, is a stranger.


"Cuộc đời là những chuyến đi

Lui về ngày cũ có khi thêm buồn”

Hồ Lệ Trạch

(Source: kitesquotes, via cuong205a)

Sleeping is nice. You forget everything for awhile. - Unknown (via villere)

(Source: psych-facts, via ca-be-nho)

NẾU Ở HIỀN MÀ GẶP LÀNH THÌ THIÊN HẠ RỦ NHAU LÀM NGƯỜI TỐT HẾT RỒI - Nguyen Ngọc Tư (via cuong205a)

(via chuanghiratengihayhohet)

kitesquotes:

"Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Một người đâu đó ở chân trời
Ở nơi xa đó người đâu biết
Trong lòng tôi chỉ chua chát thôi


Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Hoàng hôn cháy rớt ở lưng đồi
Ừ thì cũng biết là buồn đó
Mà sao kỳ lạ lệ không rơi.

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Nhiều khi cũng bảo nhớ chơi chơi
Trái tim nhoi nhói đau chút chút
Dường như đăng đắng ở trên môi.”

{Sưu Tầm}
des by Tictactoe@Kitesvn.com